Krasaua
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

м. Миколаїв "12" липня 2021

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, розташований на доменному імені krasaua.com, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і послуг. во время использования сайта, программ и услуг.

1. Визначення термінів:

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту «krasaua.com » (далі по тексту - «Адміністрація сайту») - уповноважені співробітники які беруть участь в управлінні сайту, організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії ( операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3.«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншою особою отримавшою доступ до персональних даних вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб'єкта персональних даних або за наявності іншої законної підстави.

1.1.5.«Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт https://krasaua.com/

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3 Надана Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту https://krasaua.com .

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Надана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту https://krasaua.com/ щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповненняреєстраційної форми на Сайті https://krasaua.com/ включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Адміністрація сайту також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель") IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту); адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт https://krasaua.com/ здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище ( використовувані браузери і операційні системи і т.д.) не підлягає навмисного розголошення, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту https://krasaua.com може використовувати в цілях:

4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача

4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей

4.1.6. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.3. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.4. Адміністрація спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов`язки сторін

6.1. Користувач зобов'язується:

6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом https://krasaua.com/.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб`єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв`язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо це конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту https://krasaua.com/, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору)

8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди - суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті https://krasaua.com/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. З питань і пропозицій, по цій Політиці конфіденційності, звертатися за адресами і телефонами вказаними в контактній інформації сайту https://krasaua.com/.